اهنگ دلم گرفته۲

delam gerefte2>
امروز شده هفت سال که تورو نمی بینم
لعنت به این زمونه چرا من نمی میرم

از اون وقتی که مردی گلی رو نمیچینم
هـمیشه تو اتاقم تنهایی مـن مـیشینم

پرو بال من شکسته ناجیه یه راه دورم
ناگزیر ازین جدایی مگه عاشقت نبودم

واسه من همش زمستون واسه تو همش بهاره
تو واسم بخندی اما اشک من واست بباره

این اتاق سرد و بی جون تورو یاده من میاره
لحظه هام پر شده از غم جلوروم تاریک و تاره

دوباره سو سو میزنه تو صحنه های عاشقی
ترحمی داده بهم کمی احساسه عاشقی

چقد بی میلی اینروزا حتی نگامم نمیکنی
به سختی میشه باتو بود تحملم نمیکنی

https://www.academytaraneh.com/42403کپی شد!
990
۸