عشق سرد

به نام خدا

شب شعر من تنـــــــــــــها

در این دلتنگی بـــــــــارون

شده باغ پر از حــــــــسرت

شبیه خونه ی ویــــــــرون

اتاقم ساکـــــــــــت و سرده

غرور مــــــــــن پر از دره

کی میدونه تـــــــــــــَهِ قلبم

چه دردایی نشــــــون کرده

یه روزی شاهدم میشــــــه

همین بغض ته سیـــــــنه م

صدای گریه می پیـــــــــچه

می فهــــــــمن عالم و آدم

چه جـــور آروم بشم وقتی

نه لبخندی نه احســـــاسی

آره قطعا میـــــــــــدونم که

منو هرگز نمی شنـــــاسی

نمی دونم چه احســــاسی

تو این شبها به من داری

دارم شک می کنم  عشقم

داری تنهام مـــــــــــیذاری

 

ترانه سرا رشاد عقیلی

https://www.academytaraneh.com/4230کپی شد!
1028
۱۶