خط ندید

نام آلبوم : چشمای دوست داشتنی
نام ترانه : خط ندید

باور نکن که ساده بود ، باور نکن تنهایی رو
بیا ودل بکن ازش ، راحت کن این جدایی رو

گریه نکن بسه دلم ، اون که اشکاتو ندید
آخه عاشقت نبود ، رفت وساده دل برید

خیلی ساده رد شد و ، به ته قصمون رسید
احساستو نفهمید و ، عشق تو چشمات ندید

بسه باید دل بکنم ، میرم یه بی وفا میشم
تازه میشم مثل خودت ، از عشق تو رها میشم

دلم میخواد تموم بشه ، بری واسم غریبه شی
بخندی به سادگیمو، ساده ازم دست بکشی

باور نکن که ساده بود ، باور نکن تنهایی رو
بیا ودل بکن ازش ، راحت کن این جدایی رو

دلم که عاشق تو بود ، عکس چشماتو کشید
چرا چشمام عزیزم ، فریب چشماتو ندید

شکستی احساس منو ، رفتی بی وفا شدی
چرا چشمات ندیدن ، واست شدم خط ندید

https://www.academytaraneh.com/41966کپی شد!
1013
۳