اقیانوس

چراغ قرمز چشمام جلو چشماته رد می شی؟
به این آسونی از قلبی که پیش پاته رد می شی؟

چشام هم پیک اقیانوس لبام هم پیک سیگاره
یکی تو حنجرم میگه : یه دیواره یه دیواره …

تو گرگ و میش یه رویا تو رو از خواب دزدیدم
شبی که با خیال تو ،رو تخت ماه خوابیدم

تو مشتت وا شد و بارون چکید از لای انگشتات
چه آهنگ قشنگی زد خدا همپای انگشتات

تو گل دادی تو فصلی که تموم گلدونا خوابن
منو دریا صدا کردی جایی که تشنه ی آبن

چی شد رویای هف رنگم کی از خوابام دزدیدت
چی مونده واسه من غیر از تن تبدار تردیدت

حالا دیگه تن کوچه توی آغوش کفشاته
خدایی که با من بد کرد مثه هر دفعه باهاته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4151کپی شد!
1220