….

به این بارون قسم عشقت

 

هنوز توی نفس هامه

هنوزم هر جا که میرم

نگاهت پیش چشمامه

هنوز وقتی که بارونه

دلم از غصه لبریزه

هوای غربت این شهر

هنوز در گیر پاییزه

هنوز اون نیمکت خالی

منو یاد تو میندازه

دوباره یاد اون روزا

برام دلتنگی میسازه

خیالت منو میندازه

به چنگ گریه و هق هق

هنوزم من همون جورم

همون دیوونه سابق

هنوز اسمت رو شعرامه

هنوز یاد تو باهامه

به این بارون قسم عشقت

هنوز توی نفس هامه

روزای عمرمو دارم

می بازم ساده و آسون

دارم اینجا تموم میشم

زیر نم نم این بارون

سکوت سنگی این شب

منو بد جور میده آزار

دیگه از درد تنهایی

شدم همصحبت دیوار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: