نزار که …

نزار که بشکنه دل و
رد بشم از این خاطره
نزار که روزا بیان و
یاد من از یادت بره
نزار که بغض ناتموم
تمومه زندگی بشه
نزار بمیره عشقمون
این زندگی بی ارزشه
فکر نبودن تو و
یه نخ سیگار لعنتی
بیا یه فرصتی بده
گرچه نمونده فرصتی
یه لحظه هم یه لحظه و
یه ثانیه یه ثانیه
موندن تو برای من
یه زره باشه کافیه
نزار که عکس تو بشه
برای من همیشگی
بدونه تو جهنمه
تمومه فصل زندگی
نزار غبار غم بیاد
بشینه رو خاطره ها
نزار بمونه بینمون
دوری این فاصله ها
(کیوان حریری)

 

https://www.academytaraneh.com/4117کپی شد!
879
۱۸