دو خط موازی

دو خط موازی ، روی قلب کاغذ
به هم دل سپردن ، یه روز عاشقونه
قسم خورده بودن ، به تغییر قانون
به تغییر رسم ، قدیم زمونه
خطر کردن و از ، نباید گذشتن
رسیدن به کامو ، به پایان غمها
ولی بی خبر از ، رموز ریاضی
به هم تا رسیدن ، شدن دوروتنها
چه درس بزرگی ، تو این ماجرا هست
که باید به قانون ، همیشه رضا بود
یه وقتا دلامون ، اسیره هوسهاست
تو این ورطه باید ، به یاد خدا بود

https://www.academytaraneh.com/4100کپی شد!
974
۲۶