فاصله

فاصله

فاصله یه حرف ساده س بین موندن و نموندن

با دیگه دوستت ندارم دل ِعشقتو سوزوندن

  گریه کردمو تو دیدی اما دردمو نگفتم

به غرورم تکیه کردم تا دیگه از پا نیفتم

چه شبایی که تو خلوت گریه هام یواشکی بود

تو شنیدی ضجه هامو فک می کردی الکی بود

تو که ادعای عشقت قد ِ چش به هم زدن بود

زندگی واست شبیه ِ با یکی قدم زدن بود

فاصله یه حرف ساده س بین موندن و نموندن

با دیگه دوستت ندارم دل ِعشقتو سوزوندن

دیگه رفتن بی اثر بود می رسیدیم به یه دیوار

فرصتی نبود برای گفتن خدانگه دار

تو همون خلوت ِ کوچه عشقمونو جا گذاشتیم

رو تموم خواسته هامون یکی یکی پا گذاشتیم

زیر بارون تو خیابون نشدیم چتری واسه هم

قطره ها ما رو شکستو غرق شدیم تو غصه وغم

فاصله یه حرف ساده س بین موندن و نموندن

با دیگه دوستت ندارم دل ِعشقتو سوزوندن

ارمیا برزین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4089کپی شد!
872
۳۵