واژه ها

امشبم باز مثل هرشب دوباره خوابم نمیاد

کاغذ رومیزکارم دوباره حادثه میخواد

دوباره بسترسردم منو یاد تو میاره

سقف این اطاق تاریک دوباره بازمنو می پاد

قوطی قرصای خوابم دیگه پیشم کم آورده

ساعت کوکی طاقچه انگاری چندوقته مرده

واژه ها ازمن گریزون بادوتا چشمای خیسم

گریه هام دست خودم نیست نمیتونم بنویسم

پنجره بازه،بازم شب توی خونه پا میزاره

حتی این پنجره با من ازتو صد خاطره داره

نمیخوام من باشم و شب،کاغذ رومیزکارم

واژه های ننوشته باز بشن طناب دارم

نمیخوام باز بنویسم.واژه ها ازمن چی میخواین؟

بزارین بخوابم امشب.ازکدوم خاطره میاین؟

بزارین رها شم ازمن،بزارین تنها بمونم

بخوابم شاید بمیرم،بزارین شاید بتونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/40733کپی شد!
954
۱۲