مزرعه ی ملخ زده

پس می گیرم ترانه مو ……………….. لیاقتت نبود عزیز
بسه دیگه یه دندگی ………………… اینقده اشکامو نریز
بی خودی پات مونده بودم……… پای همه خستگیات
میرم تا تنها بمونی ………………………. کنار دلبستگیات
میرم از این خاطره ها ……………. از این روزای یخ زده
عشق منم دیگه شده …………………. مزرعه ی ملخ زده
خیری نداره زندگی ………………… میون این همه بدی
میون دلواپسیو ……………………………… گلایه های ابدی
میرم تا اون خاطره ها ………………. زندگیمو هدر ندن
پشت خیال خام تو …………………. مدتیه صف کشیدن
گرمی احساس منو……………….پس زدی با دهن کجی
آخرشم نفهمیدم ………………….. چرا همش باهام لجی
با رفتن از خاطر تو ……………….. پَر می گیرن ترانه ها
می رم تا تنها بمونی ………………… میون این بهانه ها
میرم ، تا شاید بدونی ……………… قدر منو بشتر از این
میرسه اون روز که می گی …….نگام بکن فقط همین

https://www.academytaraneh.com/4062کپی شد!
936
۲۰