تو رو دوس دارم

دس رویِ خاطره هایِ من نکش
کُفرِ آرزویِ من رو در نیار
با ستاره ها بگو ، مگو نکن
رویِ خطّ ِ عاشقی تو پا نزار
توو حریمِ آسمون ، نفس بکش
تویِ کوچه هایِ بی کسیِ من
بزار از آرزوهام واست بگم
ببینی شکسته تارو پودِ تن
سوخته هر چی هست و نیس برای من
جز چشایِ خیسِ آبیِ دلت
بزار آهسته بشینم رویِ پات
حالا تو بگو یه کم از ، مشکلت
رویِ گونه هات شده دوباره خیس
زیرِ آبیِ نگاهِ خنده هات
چن دَفِ اسم من و صدا بزن
تا که باورم بشه این گریه هات
تو رو دوس دارم مثِ ستاره ها
مثِ شمشادا ، مثِ ترانه ها
تو حقیقتِ طلوعِ ، قلبمی
بی تو می میرم توو این بهانه ها

https://www.academytaraneh.com/4058کپی شد!
889
۲۶