جواب منفی

یه ترانه با چندتا وزن متفاوت.
اگه موردقبول نیست ببخشین.

بدون من داری میری
جلو چشمام
داری دستاشومیگیری
*
داره میشکنه احساسم
ببین دیگه
غرورم رونمیشناسم
ترحم کن یه کم وااسم…
*
همش درگیر احساس تو بودم
توکه بودی همه بودو نبودم
نرو!بیتو یه هست بی وجودم
*
نگوبامن نمیمونی
نمیشه باورم حرفات
نمیرونه منو ازتو
جواب منفی لبهات
*
بهم گفتی دوسش داری
بهم گفتی ازم سیری
نگاتو توو چشام بنداز
بذارباورکنم میری
*
جواب منفی چشمات عزیزم!
داره روح نفسهامو میگیره
برو اما بدون آهم یه روزی
تقاص مرگ شعرامو میگیره

خدایا! باتو میگم . اون ندونه

بذارحرفم تووی سینه م نمونه

یه کاری کن که هیچوقت اون غریبه
توو گوشش از جداییها نخونه…

***

عزیزای من! من دارم به ساز ملودی آهنگسازا ترانه هامو میرقصونم.

میخوام یه کمی هم آهنگسازاباترانه های من ملودیشونوبرقصونن.

هماهنگیاشده. ایشالا به زودی میشنوین.

https://www.academytaraneh.com/4034کپی شد!
1145
۶۱