سرباز

امروز قراره که بیام

دوباره تر شه خاطره م

شاید بیام و تا ابد

دیگه به هیچ جایی نرم

روزای سختمون گذشت

دوساله این روزو می خوام

تو تک تک ثانیه هام

بوی تو میده لحظه هام

با دل پر با گل سرخ …

همین لباس ارتشی

موهام تراشیده شدن

ازم خجالت نکشی ؟

امروز پر از رهایی ام

پر از جنونه دیدنت

یه انتظار بی امون

واسه به من رسیدنت

چقدر شلوغه خونه تون

اون کیه می خنده برات ؟

چرا به اسم میگه تورو

چه نسبتی داره باهات

توره سفیده رو سرت

سیاهه روزگار من

اون کیه دس دادی باهاش ؟

حرف منو بهش نزن

دو ساله هرچی شعر می گم

رو پاکت سیگارمه

توره سفیده رو سرت

حکم طناب دارمه

الهی خوشبختت کنه

اونکه رو بخت من نشست

اصلا مهم نیس واسه تو

منو به زیر پا شکست

موهام تراشیده شدن

ازم خجالت نکشی

دارم میام ببینمت

… با این لباس ارتشی !!!


اجرا شده توسط : افشین آذری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4026کپی شد!
1359
۱۶