غیرت

اگه غیرت از رگت رفت،ارق ایرونی نداری
زیر اون پاهات میلرزه،تویه غصه کم میاری

اگه غیرت از رگت رفت،دیگه زندگیت حرومه
دیگه چهره ی حقیقت،واسه تو یه بی نشونه

تو یه وقتایی بزرگی،قدر ناموسو بدونی
دست اونی رو گرفتی،باس مواظبش بمونی

مردی از قصه ی فردین،حرمت خونه رو داره
تویه گود پهلوونی،دستشو به خاک میماله

به علی مظهر قدرت،اقتدا کرده همیشه
جلو نامردای دنیا،کمرش نه خم نمیشه

مردی مال قصه ها نیست،مردی تویه ذاتمونه
مث پوریای حقیقت،از خودش داره نشونه

آره مرد پشتو پناشه،بیمه ی دعای مادر
از کسی ترسی نداره،حرفشه کلام آخر

وصف آدما زیاد و،هر رقم ریخته همه جا
اون که طالبش زیاده،مرد ِ و یه مرد تنها

https://www.academytaraneh.com/4023کپی شد!
1009
۱۱