کودکان سرطانی

یه حسی بهم می گه این معجزه س

که تو روی تختت تو آرامشی

تورو می کشه صد دفعه این عذاب

تو این یاسو بی واهمه می کشی

هنوزم اتاقت پر از خلوته

هنوز وسعت دید تو پنجره س

نشستی رو این صندلی … دلخوری

آخه زیر بارون واست خاطره س

می گی آینه بی مو نشونت می ده

حالا که شکستی یه لحظه بشین

برات آینه و روسری می خرم

حالا توی آینه خودت رو ببین

می خوام پر شم از حال دلگیره تو

باید از همین لحظه تنها بشم

شریکت بشم … بسه این زندگی

شاید با حضور تو معنا بشم

نجابت ، سکوتت ، امیدت ، داره

صدامو به سمت خودت می بره

ترانه م رو هر کی شنیده … ببین

داره آینه و روسری می خره

می گی آینه بی مو نشونت می ده

حالا که شکستی یه لحظه بشین

برات آینه و روسری می خرم

حالا توی آینه خودت رو ببین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4004کپی شد!
1133
۲۰