گناهم چی بوده؟

چشام خیس بارون دلم ناامیده

که از دیدن تو چشام دل بریده

تو رو با بدیهات به دنیا سپردم

تویی عشق ممنوع ازت دل بریدم

گذاشتی و رفتی توی روز سختم

حالا من نشستم دارم اشک می ریزم

با این حال خسته با قلبی شکسته

گناهم چی بوده بگو عشق عزیزم

گناه دل من چی بود تا بدونم

بگو توی قلبت چه جوری بمونم

شده زخم دوری فقط سهم قلبم

چقدر نا امیدم که اینجور شکستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3998کپی شد!
850
۳۰