تولد

من روز میلادُ با تو به سر کردم
زیباترین هدیه ، با بهترین همدم
این جشن میلادُ، زیبا بکن امشب
کوکش بکن سازُ، بوسه بزن بر لب
امشب بخون عشقو، همراه بشو با من
نورو برقصونو ، شمعهارو کن روشن
این خوابُ رویارو امشب نگیرَز من
ماهُ بخندونو ، شهرُ بکن گلشن
با من برقصِ مشب ، این اوج یک رویاس
با من بخون عشقو، امشب خدا با ماس
امشب تو این جشنو با گل معطر کن
با من بِخَنــــــــ(د)(: اخمُ غمهارو پرپر کن
با این تولد، تو ، شعرامو از بر کن
این آخرین حرفه ، عشقم رو باور کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3978کپی شد!
1725
۸۰