شب لبخند تو

شب لبخند تو

هرکسی گفته که غربت یعنی از یاد تو رفتن

نمیدونه دل خوشیمه از روزای با تو گفتن

هر کسی گفته جدایی منو از یاد تو دور کرد

ندیده گریه هرشب چشامو خاموش وکور کرد

هرکی میگه که ندیدن یعنی دل بریدن از تو

نمیدونه که تو باشی سر میگیرم عشقو ازنو

توخیال کردی جدایی میتونه تو رو بگیره

از منی که عشق پاکت تو دلم عمری اسیره

حس گرم بوسه هاتو تو میگی میبرم ازیاد

به خدا تو باشی قلبم از خدا چیزی نمی خواد

فکر نکن گردجدایی بشینه رو خاطراتت

تویی که بودی کنارم میشدم حیرون وماتت

همه آرزوم همینه یه روزاین سفرتموم شه

شادی باز قسمت من شه غم وغصه ها حروم شه

همه آرزوم همینه برسم به روز دیدار

به تمام خستگیها بازبگم خدا نگهدار

به امید اون شبی که شب لبخند توباشه

غصه های دوری از من ازشبای توجداشه

https://www.academytaraneh.com/3950کپی شد!
830
۲۳