بی احساس

بی احساس
تو ترکم کردی و رفتی
چه ساده دل بریدی تو
پر از حسرت وآه بودم
نه… اشکامو ندیدی تو

ندیدی کمرم خم شد
از این سنگینی غربت
نخواستی که بمونی باز
کنارم،، حتی با منت

هزارتا بغض گلمو بست
ولی توچشماتو بستی
هزاربار التماس کردم
نموندی از پیشم رفتی

چه آسون رد شدی از من
چه اروم چشمامو بستم
غرورم زیر پات له شد
اما باز،،عاشقت هستم

دوستاییییییییییییی عزیزمممممممممممممم اگه دوس داشتید نظراتونو بگیییییییییید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/39392کپی شد!
1101
۶