بند

باشه من میگذرم ازتو که راحت تر فراموش شم
حس اندام ِپاکت رو بدهکارم به آغوشم
تاوقتی باشی می دونم گذشتن از تو آسون نیست
فقط اینجا نمون این درد دیگه دنبال درمون نیست
تو زندون چشات موندم نگاهم تلخ وسنگینه
منو تبعید قلبت کن آره حبس ابد اینه
اگه دلگیری از رفتن نذاریم دست روی دست
بمون پیشم تو این سلول برای هردومون جا هست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3933کپی شد!
1179
۳۶