تقاص

تقاص اشتباهامون نه این دلتنگیه ساده س
همه حرفای ناگفته توی این لحظه آماده س
صدای تو توی گوشم برای من همیشه هست
یه دنیا فاصله داریم ولی بازم می شه دل بست
دیگه هیچ جای این دنیا برام مثل تو پیدا نیست
کجا پیدا کنم مثل ت کسی مثل تو شیدا نیست
از این دنیا به جز عشقت با هیچکی من نمی سازم
اگه باشی کنار من به این پوچی نمی بازم
تو اشکات و بهم دادی غرور شونه هام باشی
که ایندفعه به جای من، تو توو آغوش من جا شی
دیگه هیچ جای این دنیا برام مثل تو پیدا نیست
کجا پیدا کنم مثل ت کسی مثل تو شیدا نیست
از این دنیا به جز عشقت با هیچکی من نمی سازم
اگه باشی کنار من به این پوچی نمی بازم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3920کپی شد!
729
۱۱