دلم کی تو رو داره

دنبالت دارم می گردم چرا پیشم نمی مونی
فرصتی نیست واسه انکار مگه از من چی می دونی

بذاراین دو روز که هستم کنارت فقط بمونم
بذار از حس جدایی خالی شم ازتو بخونم

نفسام داره میافته لحظه لحظه به شماره
کی میدونه دل تنگم آخرش کی تو رو داره

توی صفحه ی خیالم دارم اسمت رو می بینم
تا می گم هستی همینجا دنیام رو با تو می چینم

نمی تونم بی تو عمری یه بهار ساده باشم
پشیمونم تا همین جا دنیا گفت ازت جدا شم

نمی تونم بی تو باشم لحظه ای به فکر فردا
صد بهار و صد زمستون بی تو میرن تک و تنها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3888کپی شد!
796
۲۹