خسته از دنیام

آخرش کجا میرم این زندگی تمومم میشه

دیگه عمرم جلو چشمام برای من مثل پیشه

من گرفتار شدمو زندگی خودمو باختم

توی زندون این دنیا خودمو با سر انداختم

اگه آزادی رو من با قیمت جونم خریدم

کاش میشد به جای اون یه لحظه آروم میخوابیدم

نه روزای عاشقی به پایان خود می رسیدن

نه اشکای نا تمومم توی چشمام میخوابیدن

دیگه خستم نمیتونم توی این زندون بمونم

شاید وقتش نرسیده که منم آروم بخونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/38860کپی شد!
1112
۱۲