ترانه گل منگلی

تو عشق منی تو این شبای گُل منگُلی
آخ که چه قدر تو خیلی گُلی
دستات تو دستمه مثه گُل سوسنی
راستی یادِ “سوسن خانم” افتادم یهویی
این دلم میکند برایت تالاپ و تُلوپ
تو ماله خودِ خودِ خودِ منی
دوباره پوشیدی پیرهن گُل گلی تو امشب
نگو که می خواستی بیای تو ترانه های وطنی
گُلاب به روتون من دوست دارم
باشد که تایید شود ترانه ی حَسنی

https://www.academytaraneh.com/3866کپی شد!
1967
۴۸