به یاد مجنون

من موندمو این همه خاطراتو

این همه حرفای نگفته با تو

من موندمو یه دنیا درد دوری

چحور دلت اومد بری چجوری

نیستی و درداتو به جون خریدم

از همه عالم از خودم بریدم

پرسه زدم تو کوجه زیر بارون

شدم یه سرگردون به یاد مجنون

دوسٍتت دارمهاتو به کی فروختی

کشتی منو خودت بریدی دوختی

جونم به لب رسوندی جون ندارم

دلم گرفت بی تو امون ندارم

ساعت خونه بی تو جون نداره

نیستی و دنیام بی تو رو به داره

خودت به روز میفهمی من کی بودم

برای تو کی بودم و چی بودم

وقتی که چشمات دیگه سو نداره

اون روز که دیا میره جات میزاره

https://www.academytaraneh.com/38647کپی شد!
902
۷۹