ممنوع !

چراغ ِ سبز ِ خاموش
چراغ ِ سرخ ِ روشن
ورودیای ممنوع
خیابونای بُن بَس

آخر ِ خط همین جاس
کنار ِ تابلوی ایست
بین ِ من و زندگی
یه عمر ِ نوح فاصله س

لعنت به این رفاقت
لعنت به من که ساده م
خیال میکردم اونا
رفیق ِ بی دریغن

خط ِ سفید ِ جاده
تنها رفیق ِ من شد
تموم ِ اون آدما
رفیق ِ نا رفیقن

ستاره های خاموش
شبای غم گرفته
ثانیه های ساکت
دقیقه های مُرده

شروع ِ نا امیدی
شروع ِ بی سرانجام
تلخی ِ این ترانه
شورشو در آوُرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3850کپی شد!
1129
۳۸