آرامش

این چشمای آرومت آرامشی بهم می ده
کابوس من هر لحظه با بودن تو می ره
این عکسای خاک خورده در کنج اتاق من
لبخندای تلخ تو در پشت چراغ غم
با خنده ی تو امشب این گریه تموم میشه
این ساعت رویایی داره با تو شروع میشه
این لحظه چقدر خوبه این لحظه که تو هستی
این لحظه ی رویایی چشمای منو بستی
کابوس شب بی تو این لحظه تموم شد رفت
اون چشمای آرومت پرونده ی عشق رو بست
عشق تو فقط سهمم از عشقهای دنیا شد
این نیمه ی گم گشته با عشق تو پیدا شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3833کپی شد!
849
۱۱