عینک نزن

عینک نزن شاید چشات


ارامشو باعث بشه


احساس گیجی تو سرم


با بودنت پر میکشه


عینک نزن با عینکت


رویاتو از من پس نگیر


با این همه دلواپسی


چشماتو از من پس نگیر


از بس که محو صحبتیم


افتاده شالت از سرت


دیدی گلم اخر یه روز


احساس من شد باورت


از اینکه بازوم دستته


یک جور خاصّی شادمو


دریای احساساتمو


من پای چشمات دادمو


عینک نزن احساس من


درگیره چشمای توئه


هر گوشه ای از قلب من


یک ردی از پای توئه

https://www.academytaraneh.com/3828کپی شد!
1276
۷۸