فقط یه بار

اگه کسی رو دوس داری بغل کنش فقط یه بار
فقط یه بار نگاش کنُ رو گونه هاش بوسه بکار

فقط یه بار یه دل سیر تو زل بزن توی چشاش
بهش تو اطمینان بده که می مونی یک عمر باهاش

اما برو تو خیلی زود، نذار که تکراری بشه
نذار بهت عادت کنه از عشق تو عاری بشه

بعدش بمون با خاطرات یادت باشه عاشقشی
یادت باشه دلت کجاست یکوقت ازش خسته نشی

اینجوری عشقش تا ابد  توی دلت خونه داره
مثل یه دونه مرغ عشق که تو بهشت لونه داره

از خدا هم بخواه تو که پیشش باشه تا همیشه
مواظبش باشه که تا تو درد و غم ها گم نشه

فقط یک بار بهش بگو دوسش داری خیلی زیاد
بهش بگو قول بده که  شب ها توی خوابت بیاد

خداحافظ بهش نگو، بگو به امید دیدار
نذار بفهمه دیدنت   فقط بوده هــمین یه بار

https://www.academytaraneh.com/3818کپی شد!
940
۲۵