داری میری؟

داری میری خداحافظ/ ولی یاد تو میمونه

 قدمهاتو تندتر کن/ که رفتنت عذابم میده  

داری میری برو اما/منو به خاطرت بسپار

 که هر روزم بدون تو/شبیه مرگ میمونه

 تو اونجا غرق خوشحالی/ من اینجا غرق تنهایی

 تو با عشقت هم آغوشی/ منم با خاطرات تو  

داری میری برو اما/ بدون زنده نمیمونم

همیشه خاطرت باشه/ که من با رفتنت مردم

 دعا کردم که برگردی/ ولی دیدم نمیمونی  

امیدوارم که مرگ من/ تو رو راحت کنه از من

 داری میری؟ نرو برگرد/منو تنها نذار اینجا

بدون تو نمیتونم/ بدون تو میمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: