فراموشم کن

اگه من رفتمـوُ بی تو
دل به این جاده سپردم
واسه جبرانِ شکستت
با خودم غماتوُ بردم

هرچی داغِ تنهایی بود
هرچی سردی از جدایی
همه روُ به دوش کشیدم
همه، حتی بی وفایی

جای من تو خاطراته
نه تو آغوشِ بهاری
با خودم ابراروُ بردم
تا تو هیچ موقع نباری

دلِ من رسید به بن بست
دلِ تو اولِ راهه
منکه آسمون ندارم
سهمِ تو خورشیدوُ ماهه

یجوری فراموشم کن
حتی اسمموُ ندونی
صورتم یادت نمونه
دیگه شعراموُ نخونی

یه جوری فراموشم کن
میدونم که تلخه رفتن
تو وُ هق هقِ شبونه
منوُ بی صدا شکستن

* با تشکر ویژه از خواهر گلم،الهه صادقی، بابت همفکری و همراهی صمیمانه ش  و تشکر ویژه تر از قلم پراحساسش بابت بند پایانی زیبایی که برای این ترانه نوشت. :)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37849کپی شد!
1138
۲۸