عکسای تو

تک وتنها تو اتاقم بی تو من تنها نشسته ام

عکسای تو  پیش رومه  اما من تنها نشسته ام

عکسای تو دونه دونه خاطراتت میرسونه

اما من گم ام تو عکسات  اینا  چی رو میرسونه

اینا اینو میرسونه که منو  دوستم نداشتی

من بازیچه  ای دست تو بودم ,اینو عکسات میرسونه

دارم عکساتومی بینم لبخندرولباته

چقدر این عکست قشنگه .چقد این دنیا خرابه

رفتی و نمی بینی دارم با عکسات شعرامو میگم

حیف این شعرا که دیگه برای تو من دارم میگم

وقتی برگشتی میبینی عکسات کلا سوزوندم

عکسات مث خاطراتت کلا سوزوندم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3782کپی شد!
1231
۲۷