شده؟؟؟

یه روزی گذاشتی رفتی بی خبر

نگفتی حتی بدن خبر به من

یا که حتی بخوان از من یه نظر 

یه روزی شبای من 

به امید دیدنت سر میشدن

یه روزی میگفتی از چشای من 

میگفتی میذاری جونتو برای من

همون وقتی که میگفتی عاشقم

نمیمونه تو دلمون یه ذره غم

اما یه روزی ازم گذشتی

بی خبر گذاشتی رفتی

نمیدونی که چطور دلو شکستی

وقتی که گفتم چرا؟

چشاتو بستی

از اون روزی که تو رفتی

دلم از دنیا گرفته

شده عاشق شده باشی

بگن عشقت دیگه رفته؟

شده تکه های قلبت

توی دستت بت بگن

هنوزم امیدی هست

بگیری دستشو تو دست؟

شده گونه هات به نم اشکات وابسته بشن؟

ولی چشمات دیگه از اشکای تو خسته بشن؟

شده قلبت بت بگه دوست داره

ولی عقلت هی به جاش کم بیاره؟

شده؟؟؟؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37805کپی شد!
697
۷