شب

شبه بازم چه تاریکه
ومرگم بی تو نزدیکه
دیگه نوری تو شبها نیس
تو نیستی ماه دیگه ماه نیس
درو وا کن دلم واشه
شاید ماه یش تو باشه
شاید پیش تو قلب من
دس از دلتنگی برداره
شایدرنگی بشه شعرم
دس از یکرنگی برداره
یه کاری کن نذار اینجا
واسم تنهایی عادت شه
نذار اینجا بمیرم من
نذار اینجا حالم بد شه
دوباره بارون و کوچه
یه شبگرد خیابونی
برس به داد این شبگرد
برس ماهم تو میتونی
تو وقتی با منی انگار
دلت پیش من آروم نیس
ولی من با تو آرومم
دل من با تو داغون نیس
شبه بازم چه تاریکه
یکی ماه منو دزدید
چشای من پر اشکه
چشای تو پر تردید!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: