ای خدا

.

.

.

بی تو توی خاطراتم میزنم پرسه
دلم از بی تو بودنا خیلی می ترسه
بی تو بختک میشینه رو تمومه خوابام
میشکنه تو گلوم فریاد توررو میخوام
هنوزم یه راهی داره این دل خستم
با دو دست باز رو به آسمون نشستم
خدا راهی نشونم بده
من مرده رو جونم بده
توی این شب سیاه ،امید
به دل پریشونم بده

_
_
بر اساس آهنگ ترکی
“gulmedi talehim”
با صدای
“Murat gogebakan”

_
_

https://www.academytaraneh.com/3735کپی شد!
781
۴