عشق سیاه

عشق سیاه
نیما نوربخش
این منو باز این تو و این جاده ها
این همه راه نرفته ناکجا
این قرار شوم این شام غریب
این سزاوار منه خورده فریب
با تو اما عاشقی ها کرده ام
در خیالم زندگی ها کرده ام

این منو باز این تو و این لحظه ها
این همه قلب شکسته بی صدا
رو به من کن من همینجام این کنار
پیش اون قلبی که کندیم رو چنار
من همینجام توی کوچه رو به شهر
مثل اون روزی که رفتی بی خبر

سایه ها،آی جاده ها،آی ناکجا
کو رفیق این منه گم کرده راه
کوچه ها،آی خونه ها،آی آدما
خسته م خسته از این عشق سیاه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37300کپی شد!
1075
۷