عشق دروغین

بهونه گیر

 

سکوت من بهونه شد.تاتو این عهد رو بشکنی

بگی که مجبوری بری.اگرچه عاشق منی

بگی که قسمت این نبود.که با من همسفر بشی

بگی میری چون نمی خوای موجب دردسر بشی

هرکاری دوست داری بکن.هرجا دلت می خواد برو

من جلودارت نمیشم.کی گفته دوست دارم تورو

هرچی دلت می خواد بگو بازم ممثل گذشته ها

من دیگه عادتم شده گلایه ها . بهونه ها

واسه جواب اون همه دروغ و نیرنگ و ریا

چی میتونم بهت بگم با بغض تلخ این صدا

وقتی به جای سادگی .کینه نشسته تو نگات

بیام بپرسم که چرا عشق رو گذاشتی زیر پات؟

من با تو حرفی ندارم هرجا دلت می خواد برو

منم فراموش می کنم عشق دروغین تورو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3721کپی شد!
1007
۷