۱۲+۱

کتک خوردم ولی ساکت نشستم
نه حرفی زدم ونه گریه کردم

چشاموبستم وریختم توقلبم
من اون روزوفراموشش نکردم

یه بچه ساده ی درگیراحساس
محبت تنهاچیزی که نداشتم

به جای اینکه بابوسه بخوابم
با حسرت چشمامو روهم میذاشتم

باحسرت خونواده ها رو دیدم
همون کانون گرم هم زبونی

تپق شدتوگلوم گفتم خدایا
چراباقلب من نامهربونی

روزای خوبم ازیک دست کمتر
همیشه تودلم یک چیزکم بود

شدم من ازهمه دنیا فراری
که تنها همنشین خونه غم بود

نمیدونم شایدمن بدبیارم
که تقدیرم روخط اضطرابه

به اینده دیگه حسی ندارم
تموم نقشه هام نقشه برابه

دلم می خواست باجنس مخالف
برای بی کسی هام همنشین شم

ولی این عقده باعث شد،تامن
همون تنهاترین ترد زمین شم

دوستام عزیزم این ترانه جای نقدنداره به یاد دوست عزیزم
ازقول یکی ازدوستان گلمون به امیدترانه باران…

دل هیشکی مثل من غم نداره مثل من غربت وماتم نداره
سرنوشت چشاش کوره نمی بینه زخم خنجرش میمونه توسینه

https://www.academytaraneh.com/37191کپی شد!
1218
۴۱