کنایه هام

بوی دلتنگی میدن ترانه هام
دلتنگ کین ؟تو میدونی به روم بیار
تو میدونی به خاطر کیه شبا
پرپر میزنم تا خود صبح تو رویاها
لعنتی…..تو میدونی به روم بیار
قول مردونه میدم که گیر ندم زیاد
نمی خوام سنبل حرفای تکراری بشم
ولی انگار دارم عاشقت می شم
هه ..هه .. تو بخند مرهمه دردامی الان
خوب میدونی از این دنیا چی میخوام
توی دفتر دلم انقدر گلایه دارم
نوبت منم میشه پوزخند کنایه دار به جا بیارم
تو چه باشی چه نباشی هوای گلایه دارم
نگو یادت نمیاد به یاده اون حرفات بیدارم
که تو بی من منه بی تو یعنی آخرجنایت
جنایت یعنی دروغات من چه ساده هنوزم چـــــــشــــــم انـــتـــــظــــــارم

https://www.academytaraneh.com/37150کپی شد!
1138
۳۰