اگه نباشی.!

وقتی نیستی:

دیگه دستها با من قهرن ……. شعرها بارون نمیریزن .

بغضها هم حرفهاشونو………….دیگه بیرون نمیریزن.

اگه نباشی :

دیگه تو شعرهای خسته………باییز برگها نمیریزن.

با تو چشمهای من بسیه………درختها اشک میریزن.

وقتی نیستی:

تو این انبوه دلتنگی…………..دچار شک و تردیدم.

تو با دیروز میجنگی………من با امروز درگیرم.

اگه باشی:

دیگه برگها نمیترسن…………تو باد سرد باییزی.

من با اشعار میرقصم……..تو هم از شعر لبریزی.

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37013کپی شد!
1034
۱۸