شاید که عاشقت شدم

 

 

سبد سبد گل می چینم تو گرمای ناب نگات
چی می تونم بهت بگم؟یه دنیا عشقه تو صدات
تو دنیای قشنگ تُو مات می شم چه بی صدا
شاید که عاشقت شدم,کی می دونه؟فقط خدا
تموم لحظه های من صرف مرور تو شده
تموم دنیای خدا,مات غرور تُو شده
آدم چی می تونه بگه؟وقتی تُو عاشقش می شی
حرفی نداره که بگه وقتی تُو حرفا رو می گی
تُو شاه شطرنج دلی وقتی که عاشقم می شی
قلب منو مات می کنی وقتی که حرفاتُو می گی
شاید که عاشقت شدم,اما خودم نمی دونم
می ترسم آخرش بگی که پیش تُو نمی مونم

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/36903کپی شد!
988
۱۰