پاشو تا بریم از اینجا

پاشو تا بریم از اینجا ، اینجا عاشقی حرومه

دیگه هیچکیو نداریم اینجا کار ما تمومه

پاشو تا بریم از اینجا آخه اینجا سوت و کوره

پاشو دیر شده میدونی ،اینجا جادش بی عبوره

اینجا هیچکی نمیدونه من و تو چه حالی داریم

اگه تو بخوای یه روزی این خزون و جا میزاریم

پاشو ای دل با تو هستم چرا این گوشه نشستی

پاشو تو خبر نداری عمری بی صدا شکستی

با رو بندیلمو بستم دارم از این خونه میرم

پاشو خورد شدی میدونم بزار دستاتو بگیرم

میدونم که این جدایی تو رو زندونی غم کرد

توی اوج بی کسیهات یه پیرن مشکی تنت کرد

بیخیال هرچی غصه ست ما خدامون مهربونه

کسی جز خدا که تنهاست دردمونو نمیدونه

https://www.academytaraneh.com/3668کپی شد!
915
۳۴