چشم به راه

 

توی حرفای نگاهت —  یه (یک) عالم امید می دیدم

از تموم لحظه هامون — گلای تازه می چیدم

چشامو مثله همیشه — به دری بسته می دوختم

واسه ظاهر شدن تو — توی هر لحظه می سوختم

همه ی زندگی من — شده انتظار روزی

که تو از در برسیُ — چشاتو به من بدوزی

وقتی که چشای خستم (خسته ام) — صورت ماتو (ماهِتو) می دیدن

دنیای سپید شعرام — به ته خط می رسیدن

منُ لحظه ی نگاهت — آخ که چه وقت عزیزی

بیای و بشکنی شب رُ — توی رگهام خون بریزی

همه ی زندگی من — شده انتظار روزی

که تو از در برسیُ — چشاتو به من بدوزی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: