سلام

سلام ، سلام ، سلام سکوت خسته
سلام به تو که زندگیت شکسته !
کجا بری؟ تو این فصل غریبی
زمونه ای که تاریکی پرسته .

سلام ،سلام ، سلام بهار بیداد
برف و آتیش روی شکوفه میاد
نمی خونه نه سنگ و نه پرنده
بارون مرده – نداره دیگه فریاد

سلام ،سلام، سلام رفیق شادی
کاشکی بهم یه مژده ای می دادی!
دروغ بوده سفیدی کبوتر؟
دروغ بوده شایعه ی آزادی ؟!

سلام ، سلام ، سلام تموم دنیا
حرف دارم – این روزا با شماها
دل ندادین به عشق یک مترسک
تا بدونین کلاغ کیه ؟ به وللا

سلام ، سلام، غصه تموم نمیشه
حریف این بغض گلوم نمی شه
چقد باید دروغ بگه زندگی
خدا ببخشه من که روم نمی شه

سلام ، سلام ، خدا نگهدارمون
امید وارم خواب نره افکارمون
اگه خرابه چرخ گرد دنیا
کمک کنین کم نیاره آسمون !

https://www.academytaraneh.com/36582کپی شد!
964
۱۶