چه حالی میده

چه حالی میده وقت رفتن تو
منم پرپر بشم روقلب جاده
بریزم جای اشک خون از دو چشمم
بمیرم جون یدم بی رنگ وساده
چه حالی میده وقت دوری از من
ببینی من دارم دیونه میشم
دارم از خونه میرم تا همیشه
ببینی که دارم ویرونه میشم
چه حالی میده وقت رفتن تو
منم از غصه دوریت بمیرم
توکه نیستی کنارم تا همیشه
منم مرگو تو آغوشم بگیرم
چه حالی میده وقت پر کشیدن
مدام اسمتو رو زبون بیارم
به یادخنده های آخر تو
من ازعمق وجودم خون ببارم
چه حالی میده اون دمای آخر
غمو توچشم خیس من بخونی
بگی دور از تو بودن کار من نیست
کنارم تادم مرگم بمونی

https://www.academytaraneh.com/3656کپی شد!
698
۱۰