رنگین کمون تنهایی

رنگین کمون تنهایی

 

میشه با وجود دوری دنیا رو قشنگی بخشید

میشه با کمی سخاوت رویِ رؤیا رنگی پاشید

 

رنگ قرمز رنگِ داغ هُرمِ هر نفس گشیدن

رنگِ آبــی رنگِ سردِ سختیِ تو رو ندیدن

 

سیاهی رنگِ جدایی دیوارِ بین من وتو

رنگِ سبز رنگِ خیالِ آرزویِ دیدن تو

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3646کپی شد!
1194
۱۴