نا کجا!!!

دارم ازشهرتون میرم
من اینجا بی تو دلگیرم
شکسته دیگه زنجیرم
بازم !
اسیر تقدیرم ؟!
حالا که خسته از دنیام
بی تو یه صبح بی فردام
تو این فکرم ، تواین رویام
چی شد ، راه وغلط رفتم؟
کجای ، راه و ، کج رفتم؟
تو وقتی رفتی ازپیشم
ندیدی این دلِ ریشم؟
***
حالا جونِ دلم دیره
روزام ،همچون شبام تیرهِ
دیگه چشمام
زغم سیره !
شاید این دلِ
دیگه پیره
یه خورده ازتو دلگیره !
جوابش هم به این رفتن
شاید ،
یه عُذرِ ، تقصیره !!!

https://www.academytaraneh.com/3638کپی شد!
582
۹