بعد از تو…

تقدیم به تمامی بازماندگان زلزله ی بم و اذربایجان

 

بعد از تو…

 

بعد از تو دنیا جای امنی نیست دنیام با نبض تو می چرخید

دستای من دستاتو گم کردن وقتی زمین روستا  لرزید

لب های تو لبخندو باور داشت با خنده هات یک عمر خندیدم

یکساله از اینجا تو رفتی و یک ساله یک بارم نخندیدم

یک ساله تو خواب منی هر شب تو خواب من دستاتو می گیرم

یک معجزه تو خواب رخ می ده اون روز من جای تو می میرم

یاد تو می پیچه توی حرفام رنگ خوشایندی تو لحنم نیست

مثل نهنگی که به ساحل زد تصویری از فردا تو ذهنم نیست

دنیا اگه وارونه می چرخید یک لحظه هم تنهات نمی ذاشتم

با اجر و سیمان و تیر اهن این خونه رو از نو می ساختم

بعد از تو دنیا جای امنی نیست دنیام با نبض تو می چرخید

دستای من دستاتو گم کردن وقتی زمین روستا لرزید

 

 

علیرضا ستارپور _ زمستان ۹۱

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/36309کپی شد!
1017
۱۷