از لام لیلی تا نون مجنون!

توو شطرنج چشات سرباز بودم

منو با نیم نگاهت شاه کردی

تو اونقد بی محل بودی که بعدش

به این نفرت منو آگاه کردی

با این حال میگم اینو :

 

تو حتی لام لیلی باشی بامن

منم تا نون مجنون پات هستم

چرا یادت نمیاد من همونم

که توو تنهاییات زخماتو بستم

 

همیـــــــــــن

پ.ن

وقتی منظورتو تونستی برسونی..نیازی به ادامه نداری!

 

دوستــــــــــــــــون دارم

احساس ۹۱

 

 

https://www.academytaraneh.com/36248کپی شد!
1132
۱۴