زیباترین خواب

همین امشب کنارم باش آخه حالم رو می دونی

منم که عاشقت بودم تو که اینو نمی دونی

دلم می خواد بگم واست دوباره قصه ای شیرین

همین امشب همین لحظه کنار سفره هفت سین

بگم خوبه که برگشتی بگم خوبه تو رو دارم

چقدر خوبه که امسالم واسه اون لحظه بیدارم

واسه وقتی تو هم هستی واسه وقتی که غم مرده

واسه وقتی که دستامون به دست هم گره خورده

کنار سفره هفت سین   چقدر درگیر احساسم

چقدر دلواپست میشم    آخه خیلی دوست دارم

همین امشب که برگشتی همون وقتی تو رو دیدم

دوباره با خودم گفتم که شاید خوابتو دیدم

تو که زیباترین خوابی تو که حرفامو می دونی

بگو اینو که امسالم توی این خونه می مونی

کنار سفره هفت سین   چقدر درگیر احساسم

چقدر دلواپست میشم    آخه خیلی دوست دارم

https://www.academytaraneh.com/36241کپی شد!
910
۹